Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Nieuwsbrief 73

21/08/2015

Nieuwsbrief 68

21/03/2014

Nieuwsbrief 65

30/08/2013

Nieuwsbrief 59

25/08/2012

Nieuwsbrief 53

22/10/2011

Nieuwsbrief 52

13/08/2011

Nieuwsbrief 51

15/07/2011

Nieuwsbrief 50

10/06/2011

Nieuwsbrief 49

05/04/2011

Nieuwsbrief 48

14/02/2011

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia