Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Contact

Voor al uw vragen/opmerkingen laat het ons weten!!

EMAIL: e.mols@upcmail.nl
telefoon: 06-26742225
stichting www.gambiaenpolen.nl
Lizet Mols en Dick Schildkamp
Klotshoeve 11
5708 TP Helmond
KvK nummer: 50342789
Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia