Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

EXTRA NIEUWSFLITS

Helaas moeten we deze nieuwsflits beginnen met een bericht dat wij U en onszelf liever hadden bespaard, maar het is niet anders.

Begin van dit jaar heeft Lizet, na een negatieve uitslag van een bevolkingsonderzoek,  in een particuliere kliniek een darmonderzoek ondergaan hetwelk volledig mislukte en uitliep op een pijnlijke aangelegenheid.

Na overleg met de huisarts werd het onderzoek herhaald in het ziekenhuis en daarbij werd een poliep verwijderd. Maar er was meer en op de scan werd een kwaadaardig gezwel zichtbaar in het rechterdeel van de dikke darm. Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat er gelukkig geen uitzaaiingen zijn.

22 maart a.s. wordt Lizet geopereerd.

     

Voorgestelde behandeling
De specialist heeft een darmoperatie voorgesteld, ook wel colectomie genoemd. Bij deze ingreep wordt de dikke darm gedeeltelijk  verwijderd. Behalve het aangedane deel van de darm wordt ook de blindedarm en het vetweefsel dat om de darm zit, met daarin lymfeklieren weggehaald. Dit is om de eventuele aangedane lymfeklieren dichtbij de afwijking weg te halen.
Risico op complicaties:
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij een operatie aan de dikke darm kans op complicaties zoals trombose, longontsteking, nabloeding of een wondinfectie.

Zij zal daarvoor een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Gelukkig zijn we er op tijd bij. Uiteraard heeft de zorg voor Lizet momenteel de eerste prioriteit. Het heeft vooralsnog geen gevolgen voor onze planning waar het Gambia betreft. Het enige verschil is dat het ons niet verstandig lijkt om kort na haar operatie samen naar Gambia te gaan. Lizet voelt zich daar ook niet happy bij en ik kan me daar alleen maar in vinden.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de fabricage van de deuren en ramen alsmede de metalen delen voor het dak van de St. Davids school.

Op 9 april gaat Dick voor 14 dagen alleen naar Gambia en gaat dan met de de smid, de timmerman (voor het houten dakgeraamte ) en de dakdekker hard aan het werk om de school en de toiletten wind en waterdicht te hebben voor het regenseizoen.

Normaal gesproken moet dat zeker gaan lukken.

De school kan dan worden gebruikt en het grote openingsfeest doen we dan in oktober. Dat doen we uiteraard niet zonder Lizet.

Voor nu houden we het hierbij, we houden U zoals gewoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia