Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Foto’s April 2018

Voetbalkleding april 2018

Bouw St. Davids Nursery School

Pascaline’s graduation en bezoek Marie Joof april 2018

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia