Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Gambia april 2012

Lemon Creek hotel

Marie Joof

Nema Su

Voetbalteam Brufut en voetbalteam Abuko

Child Concern International

Diversen en bezoek bij Fatou

Wassadu

Mariama

Diana School

Voorbereidingen Gambia reis

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia