Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Gambia november 2014

New Jeshwang

Onderweg en diversen

Voetbal

Schoolgelden

Nema Su

Masroor

Diana

CCI

Jarju

Mandela

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia