Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Gambia oktober 2013

Marie Joof

Brikama, Santo Su

New Jeshwang

Diana Nursery

Nema Su

Schoolkinderen

Diversen

CCI

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia