Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Hoe het begon…

Toen Dick in oktober 2007 met prepensioen ging zochten we in januari 2008 een weekje de zon op in Gambia, in die tijd van het jaar zowat het enige bereikbare deel van de wereld met zongarantie. In dat weekje Gambia genoten we van de zon maar bekeken ook het land. Een straatarm land waar veel mensen amper te eten hebben. Als je werk hebt mag je blij zijn met een loon van 30 euro per maand (een zak rijst kost op dit moment (2014) zo’n 22 euro!) We hadden al eerder het plan opgevat om bijv. in Moldavie mee te gaan helpen bij het opknappen van een bejaardentehuis o.i.d. U kent die verhalen wel van diverse t.v.-programma’s. Dat bleek echter geen optie. Wij willen wel helpen waar we kunnen maar niet via mensen of instanties die daar zelf veel te veel geld voor nodig hebben. We willen alleen direct, zonder tussenpersonen, onze dingen doen. Voor ons bezoek aan Gambia hadden we thuis al het een en ander gelezen over de leefomstandigheden.

We hadden ook die eerste keer al wat goederen meegenomen voor moeders en kinderen. In een ziekenhuisje troffen we een sanitaire ruimte naast een verloskamer aan in een erbarmelijke staat. De vrouwen konden na de bevalling douchen in een blubberput, de douchebak stond al jaren recht tegen de muur. Al zo vaak zouden toeristen hebben beloofd dit op te knappen maar nooit kwam iemand die belofte na. Wij wel.
Na onze eerste week waren we zes weken later terug in Gambia en we hebben die douchebak met de naastliggende toiletten en een aantal kranen/aansluitingen gerepareerd. Op dat moment werden ons veel problemen in dit landje overduidelijk. Je kan niet “even naar de Gamma”, er is vaak geen water en nog vaker geen electra dus klussen is een hele klus.
Zoals altijd hebben we onze ogen en oren goed open en pakken we snel de mogelijkheden op. Onmogelijkheden gaan we graag uit de weg. We bouwen een netwerk op, zowel in Nederland als in Gambia. We besluiten onze vakanties voor de komende jaren door te brengen in Gambia en we starten een aantal “projecten” die we vanaf het begin zelf betalen. Ook nu nog betalen we onze reis en verblijfskosten volledig zelf. We zien het gewoon als onze vakantie en die laat je ook niet door iemand anders betalen. Ook niet gedeeltelijk.

Onder onze “projecten” verstaan we o.a. “ons” gezinnetje in Nema Su waar zes jaar geleden een meisje werd geboren dat naar Lizet is vernoemd. Al vanaf het begin helpen we dit gezinnetje een handje en om hen niet te isoleren van de rest van de gemeenschap hebben we regelmatig een cadeau voor alle moeders van het dorp (zo’n 240), kleding, rijst en gebruiksvoorwerpen. Tevens helpen we hier en daar met renovatie aan hun huisjes. Verder komen we met enige regelmaat bij ziekenhuizen waar we bijv. kleding hebben voor de pasgeborenen en hun moeders. Inmiddels hebben we activiteiten op 5 scholen. Renovatiewerk, schilderwerk, computerlokalen, lesmaterialen en zoveel mogelijk activiteiten met de kinderen. Op een van de scholen hebben we inmiddels een jaarlijkse Creativity-day waar dan de beste leerlingen van tientallen scholen “strijden” om de prijzen. Nog steeds doen we alles samen. Officieel zijn we dan wel een stichting maar die bestaat uit ons beiden. Dat geeft ons de mogelijkheid zeer snel beslissingen te nemen. Dat betekent ook dat niemand de mogelijkheid heeft om andere dingen te doen met ons geld dan de plannen die wij hebben. Wij zullen nooit “projecten” doen met anderen. Omdat we geen trek hebben in oeverloos overleg, meningen van jan en alleman etc. Wij willen in de weken (tegenwoordig gaan we tweemaal per jaar 3 of 4 weken naar Gambia) dat we daar zijn zoveel mogelijk doen. En dat lukt ons steeds beter. Omdat we de mogelijkheden zien. Omdat we onze “projecten” uitvoeren met en voor mensen die zelf ook vooruit willen. Schoolhoofden, leraren en leerlingen werken mee. Vaders helpen zelf mee bij het opknappen van hun huisjes. Mensen (en dan hoofdzakelijk mannen) die “onder de boom willen zitten” moeten dat vooral doen. Maar dan zonder ons.

In de loop der jaren hebben we een grote kring van mensen rond ons heen gekregen die ons helpen zodat we inmiddels veel meer kunnen doen dan de projecten waar we mee begonnen en nog steeds zelf betalen. We krijgen veel kleding (de allereerste babykleding kregen we van Daisy) en iedereen weet dat we alleen kleding weggeven die in perfecte staat is. We kregen schildersmaterialen, sporttenues, iemand nam al een aantal malen de transportkosten voor z’n rekening, van diverse kanten kregen we donaties waardoor we grotere dingen konden doen, we kregen huishoudelijke materialen en speelgoed en schoolmaterialen en….. zoveel meer van evenzovele lieve mensen. Een aantal mensen betaalt schoolgeld voor kinderen in Gambia. Schoolgelden gaan we zelf aan de school betalen en we bezoeken die kinderen van de scholen twee keer per jaar.

Geregeld krijgen we goederen (bijv. winterkleding) die niet geschikt zijn voor Gambia. Die brengen we zelf met onze eigen auto naar gezinnen in Polen. Inmiddels hebben we zo’n 60 ritten naar Polen gemaakt. En hebben we speeltuinen geschonken en mee opgebouwd in Roemenie. En helpen we bij hulpzendingen naar Irak. Verder helpen we op allerlei manieren gezinnen in Nederland. Om privacy-redenen plaatsen we daar nooit namen of foto’s van.

Ook in Polen geldt het zelfde als in Gambia: we geven alle goederen persoonlijk af. Nooit tussenpersonen. Om meerdere redenen. Omdat we de absolute controle willen houden wat er met ons geld en door derden beschikbare gelden en goederen gebeurt. Door het door ons gehanteerde systeem kan nooit iemand misbruik maken van onze hulp. Dat betekent ook dat wij ons op die manier hebben ingedekt tegen de veel voorkomende teleurstellingen. Al onze projecten starten op de dag dat we in Gambia aankomen en zijn klaar als we weggaan. We laten nooit geld of materialen achter. Alles wat we weggeven geven we persoonlijk in handen van de personen aan wie we het willen geven. En dat om nog een reden: omdat we het contact met de mensen (de volwassenen en de kinderen) het belangrijkste van alles vinden.
Vanaf het eerste begin vindt U een uitgebreid verslag met foto’s van alles wat we hebben gedaan in onze nieuwsbrieven. Altijd kort na de reis dus superactueel. Omdat veel mensen met ons meeleven en alleen al blij worden van de foto’s.

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia