Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Nieuwsbrief 3 juli 2008

Beste mensen,
Vlak voordat we vertrekken even een berichtje. Aanstaande zondagochtend vroeg gaan we voor een week naar Polen. Dankzij de medewerking van velen, zie het lijstje hieronder, hebben we onze auto tot aan de rand kunnen vol laden. We hebben eigenlijk maar één afgesproken adres, de rest van de particulieren en kindertehuizen en een kinderziekenhuis weten niet van onze komst, maar o.a. via de Sociale Dienst in Polen weten we dat onze goederen daar zeer welkom zijn. We komen bij moeders die moeten leven van een paar euro per dag en dat met 6 kinderen! De oorzaken en/of redenen daarvan vinden wij niet zo belangrijk, daar moeten de daarvoor bestaande instanties zich maar mee bezighouden. Wij proberen, mede dankzij uw hulp, een heel klein zonnetje- al is het maar voor even- te brengen, rechtstreeks en zeer persoonlijk bij mensen die dat echt goed kunnen gebruiken!! Overigens hebben wij tot onze eigen verbazing met veel passen en meten vrijwel alle beschikbare goederen in de auto kunnen krijgen (hij staat er bol van!). Enkele goederen die er niet meer bij kunnen gaan mee met de volgende reis. De totale afstand van deze Polen-trip is zo’n 4000 kilometer

Voor diegenen die ons nog niet zo goed kennen: wij zien het als een week vakantie ( gaan de laatste dag naar Auswitch en de zoutmijnen van Wieliczka). De kosten van reis en verblijf zijn voor onze rekening en wij zullen ook zelf een aantal gezinnen voorzien van een pakket met de eerste levensbehoeften. Die schaffen we aan in Polen want we hebben geen vierkante centimeter ruimte meer over in onze auto. Wij gaan er alles aan doen mensen blij te maken met de door u beschikbaar gestelde goederen, over een dag of tien kunt u onze ervaringen en foto’s zien en lezen.

Dan gaan we ons ook weer richten op twee reizen naar Gambia, de eerste zeker van 5 tot en met 12 september, de tweede vrijwel zeker van 2 tot en met 23 november.

Een hartelijke groet van ons beiden, Lizet Mols en Dick Schildkamp

Met dank aan: R. Reumerman, Odile Parrot, Monique Bronkhorst, Marian Dautzenberg Marc en Beata, Johan en Cindy Wellens-Hermans, Hanneke Berkhuizen, Nel Gouweloos, Fam. Reijnierse, Bert Moyson, Jeanine Rademakers , A.T.N.P. Jansen, Sonja Wauters, Simone Owen, Jacqueline Teeuwisse-Spaans, Geraldine Jans, Chantal Brekelmans, Bert en Marian Bronstein, Anita Kops, Jes Mols, Marlies Timmermans, Jeroen en Jonneke Timmermans, Colette Wickenhagen Hester Brouwer, Daisy Bots, Marc en Karla Van den Broeck, Jolianne van Hout, R.S. van Lieshout, Steve Michielsen, Olaf en Myrna Welmers-Kuipers, Helene de Groot, Corrie, Cindy Vermeulen, Helene (Lommel)

P.S. als we onverhoopt iemand vergeten zijn te vermelden die spullen beschikbaar heeft gesteld dan excuseren we ons bij voorbaat, geef het dan a.u.b. even door.

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia