Stichting www.gambiaenpolen.nl

wat we zélf doen in Gambia, Polen én Nederland

Nieuwsflits augustus 2022

EINDELIJK!!!

Na een aantal jaren met corona en voor Dick diverse medische probleempjes, gaan we dan eindelijk weer naar Gambia. We hebben net geboekt van 16 oktober tot 6 november 2022.
Drie weken die zeker geen vakantie zullen worden want er is heel veel te doen.

We hebben de afgelopen tijd diverse malen onze scholen van materialen kunnen voorzien, zeker niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door Collall, de bekende fabrikant van o.a. lijmen en diverse creatieve artikelen. We hebben U meermaals foto’s en filmpjes kunnen laten zien van kinderen die creatief bezig waren. Iets dat we altijd zo graag mét ze doen maar waarbij we nu ze niet zelf aanwezig konden zijn. In de loop der jaren hebben de diverse schoolhoofden en leraren echter gezien hoe wij werken en ze hebben dat fantastisch voortgezet.

Ondanks alle problemen hebben alle kinderen ( een dikke 1000 in totaal ) elk jaar een tasje met spulletjes en een lekkere zak snoep ( grotendeels gevuld door Corry en Leo Arnout} ontvangen, hebben we voetbalteams kunnen aankleden ( gambia sport ) en hebben we het hoogstnoodzakelijke onderhoud aan de schoolgebouwen kunnen uitvoeren.
Doordat we in de afgelopen jaren altijd bij het bouwen van de scholen aanwezig zijn geweest staat de kwaliteit van bouwen op een beter peil dan dat ze gewend zijn in Gambia. Dat heeft zich uitbetaald. Ondanks het zeer slechte weer, de stormen en overstromingen hebben we eigenlijk maar
één keer een schade gehad van echt een paar stenen. Geen weggewaaide daken of ondergelopen gebouwen. De investeringen zijn niet voor niets geweest.

Wat zijn we voornemens te gaan doen. In principe willen we proberen de scholen, 4 stuks dus, bruikbaar te maken voor de komende 5 jaar. Dat wil zeggen schilderen, hier en daar scheuren in vloeren repareren, divers hang- en sluitwerk repareren en nog een heleboel andere zaken.
Speeltoestellen staan tevens op ons lijstje. Het zal duidelijk zijn dat dagelijks intensief gebruik van gebouwen en materialen zijn sporen achterlaat.

In het algemeen, de toegenomen armoede heeft zeker zijn negatieve effecten. We willen hier niet al te veel over uitweiden maar zullen zeker meer op onze tellen moeten passen bij alles wat we doen en waar we gaan en zeker wat we zeggen.
Afrikanen hebben de Europeanen bijvoorbeeld gezien als de brengers van Corona in Afrika en daar wordt nogal eens aan herinnerd.
Ook op onze gezondheid zullen we zuinig moeten zijn. Eigenlijk is er de afgelopen jaren niet veel verbeterd ten aanzien van de medische voorzieningen.

Nogmaals, geen echte vakantie al zullen we zeker met regelmaat in het zwembad duiken, maar eigenlijk zien wij deze reis meer als een inhaalslag. Een kostbare inhaalslag. Zoals altijd betalen wij niet alleen de reis en verblijf zelf maar doneren zelf ook weer een flink deel van alle kosten die we gaan maken. Niet alleen in Europa maar zeker in Afrika/Gambia is vrijwel alles veel duurder geworden. Naar verhouding zijn de prijzen daar harder gestegen dan bij ons. Als U ons een financieel handje kunt helpen zijn we U dan ook zeer dankbaar!

Tot onze droefenis hebben wij kortgeleden het bericht ontvangen van het overlijden van Irene van Klaveren. Samen met haar man Peter hebben wij regelmatig in Gambia vertoefd en door hun inzet hebben we een aantal projecten kunnen realiseren. Wij herinneren ons de dagen dat we met elkaar hebben doorgebracht. Wij bezochten hun projecten en zij de onze. We hadden heerlijke en gezellige etentjes. Lieve mensen die je niet snel vergeet.
We wensen Peter en alle naasten veel sterkte.

We houden U op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wie helpt ons?

Wilt u ons helpen? Maakt U dan s.v.p. een door u te bepalen bedrag over op onze rekening: NL38 RABO 1159 3315 37 t.n.v. stichting www.gambiaenpolen.nl o.v.v. regentijd Gambia